Početna2024-02-27T23:59:28+01:00

Organizacija „Muzičko opersko teatarska organizacija MOTO“ je nevladina, neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, edukacije i umetničke produkcije.

Naša vizija je da klasična muzika, opera i teatar postanu dostupni svim ljudima i budu deo života čoveka u Srbiji. Naša misija je da radom afirmisanih umetnika i promovisanjem mladih umetnika  stvaramo novu publiku i na taj način podižemo kvalitet života.

Posebnu pažnju posvećujemo aktivnostima u radu sa osobama sa invaliditetom, starim i nemoćnim licima, decom bez roditeljskog staranja i drugim grupama koje su zbog svojih zdravstvenih, socijalnih i drugih problema onemogućene da budu kompletno uključene u svakodnevni život.

Naše vrednosti su kvalitet, profesionalizam, istrajnost i poštovanje umetnosti. Naši principi su stalno usavršavanje i praćenje savremenih tokova u umetnosti, uz uvažavanje tradicionalnih vrednosti.

LETNJA

OPERSKA ŠKOLA

DAR

RAZLIČITOSTI

SVETLOST

MUZIKE

BOLJI ŽIVOT ZA

IZBEGLICE I MIGRANTE

ZAVOLITE

OPERU

NOVOSTI

Go to Top