Ciljevi

Ciljevi organizacije su ostvarivanje i izvođenje programa iz domena muzičke, teatarske i operske umetnosti, muzička edukacija i promovisanje mladih umetnika promocija srpske i svetske klasične muzike, organizacija i realizacija muzičkih odnosno operskih i teatarskih radionica, stručnih skupova i okruglih stolova, međunarodna saradnja i povezivanje umetnika iz sfere operske umetnosti, izdavanje publikacija iz pomenutih oblasti kao i arhiviranje svih programa koji pripadaju organizaciji.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva MOTO naročito:

1) Vodi računa o nacionalnoj i evropskoj kulturnoj baštini

2) Organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice i druge oblike edukacije u oblasti muzičke, teatarske i operske umetnosti

3) Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na unapređenje muzičke, teatarske i operske umetnosti, a u skladu sa zakonom

4) Organizuje, ostvaruje i izvodi programe u cilju promovisanja i unapređenja kvaliteta muzičke i tetarske umetnosti kod nas

5) Sarađuje sa institucijama i drugim fakultetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave unapređenjem pomenutih umetnosti.