U Galeriji srpske akademija nauka i umetnosti u ponedeljak je održan koncert srpske kamerne muzike pod nazivom „Meditacije“.

Program:

Aleksandar Obradović:
„Mezomed muzi“ za alt, alt flautu, violinu i harfu
„Prostosrdačni duet za dve violine“

Dušan Radić:
„Sonatina“ za flautu, obou i klavir
„Improvizacija“ za flautu i harfu

Dejan Despić:
„Meditacije“ za obou i harfu
„Dubrovački kanconijer“ za glas i klavir

Izvođači:

Nataša Jović Trivić, mecosopran
Vanja Đorđević, flauta
Marija Lazić, oboa
Atanasija Stanišić, violina
Ivan Simeunović, violina
Gorana Ćurgus, harfa
Milivoje Veljić, klavir