Go­ra­na Ćur­gus je zaposlena kao solo harfistkinja Orkestra Narodnog pozorišta u Beogradu. Dugi niz godina je bila saradnik Beogradske filharmonije, Simfonijskog orkestra RTS, Srpskog narodnog pozorišta i Voj-vođanskog simfonijskog orkestra. Sarađivala je sa GO „Dušan Skovran“, GO “Ljubica Marić”, Horom flauta „Beogradska Siringa“. Bila je član muzičko-konceptualne grupe„Secondhanders“. Poslednjih godina fokusirana je na kamernu muziku, kao i na muzičke radionice za decu iz osetljivih grupa.