U Parobrodu je prvog februara 2016. održan prvi MOTO humanitarni koncert  u saradnji sa udruženjem Prostor, u okviru njihove kampanje “Da li ste Vi normalni?”, koja ima za cilj da animira celu zajednicu kako bi se korisnici psihijatrijskih usluga osetili kao deo našeg društva.

Na programu su bile Sonata za obou i klavir, A. Grgin u izvedbi Marije Lazić (oboa) i Gorane Ćurgus (harfa) i Folk songs, L. Berio u izvedbi
Nataše Jović Trivić (mecosopran), Gorane Ćurgus (harfa), Mirka Crnojevića (viola), Jasmine Vrbanić (violončelo), Aleksandra Ružičića
(flauta), Miloša Dragića (klarinet) i Mladena Vasojevića (udaraljke).

Hvala udruženju Prostor i Parobrodu i veliko hvala našoj publici! Mi smo uživali a nadamo se da ste i vi!