Ivana Kosovac diplomirala je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Master studije iz konzervacije i restauracije završila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Bavi se konzervacijom i restauracijom, likovno pedagoškim radiom, i kreativnim radom sa osetljivim grupama.