Prvi put ove godine, pored već tradicionalnih radionica za solo pevače, imamo ekskluzivan program za studente glume

Osma Let­nja oper­ska ško­la će biti održana od 10. do 20. ju­la 2024. go­di­ne u Istraživačkoj stanici Petnica. Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo ovogodišnju Školu održati u saradnji sa kolegama iz prve nezavisne obrazovne organizacije u Srbiji koja je danas cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenog podsticanja mladih talenata, poznata i ugledna u zemlji i u svetu.

Istraživačka stanica Petnica predstavlja jednu od malobrojnih spontano nastalih i programski konzistentnih obrazovnih organizacija u svetu koje, čvrsto okrenute budućnosti, novim znanjima, tehnologijama i vrednostima, na dostojan način odgovaraju na izazove XXI veka.

Polaznici Letnje operske škole 2024. će u ovakvom ambijentu imati priliku da iz različitih uglova sagledaju profesiju i upoznaju izuzetne umetnike i pedagoge, a pored učenika i studenata solo pevanja, ove godine otvaramo poziv i za studente glume. Na ovaj način usmeravamo mlade pevače i glumce na međusobnu saradnju i razmenu iskustava, prevazilaženje teškoća i razumevanje, gde upućeni jedni na druge imaju mogućnost permanentnog usavršavanja i širenja sopstvenih granica.

Ovogodišnja Letnja operska škola će predstavljati saradnju mladih umetnika i naučnika iz zemlje i regiona, spoj različitih perspektiva, otvaranje novih polja istraživanja, kreativnosti i produktivnosti, podsticanje interdisciplinarnosti i kao najvažnije, promovisanje pravih vrednosti.

PROGRAMI LETNJE OPERSKE ŠKOLE 2024.

Interpetacija u muzičkom pozorištu mora da bude verodostojna, opravdana pokretom, glumom i pevanjem. Korišćenjem sredstava sva tri entiteta, u komplementarnom odnosu donosi mogućnost da se u „laž“ konkretnog zadatka poveruje. „Laž“ konkretnog zadatka mora biti istinita!

SOLO PEVANJE

Program stavlja akcenat na različite elemente neophodne za razvoj operskog pevača.

Pored sigurne vokalne tehnike, operski pevač mora raditi na osvešćivanju i kontroli svog instrumenta, muzičkoj frazi i interpretaciji, scenskom izrazu, značenju teksta, komunikaciji i disciplini. Svi elementi su neophodan preduslov za profesionalno bavljenje vokalnom umetnošću.

– vokalne radionice (rad na muzičkoj frazi, tekstu i interpretaciji, disanje, vokalna tehnika)
– glumačke radionice (tehnika glume, pokreta i mimike, razvijanje emotivne dubine likova i drugo)
– rad sa dirigentom (fraziranje i interpretacija, rad u ansamblima)
– rad sa rediteljem (izgradnja likova, rad u ansamblima, scenski pokret)
– rad sa korepetitorom
– predavanja o istoriji opere i teatra, razna tematska predavanja
– koncerti

Za prijavu je potrebno navesti dve arije starih majstora ili oratorijumske arije, dve solo pesme srpskih autora i dve solo pesme stranih autora i dve operske arije.

GLUMA

Od ove godine započinjemo ekskluzivne radionice glume namenjene studentima glume, a program stavlja akcenat na vokalnu tehniku glume, koju će sa mladim glumcima raditi profesionalni operski pevači, dirigent i korepetitor.

Ovaj način rada pruža profesionalni pristup prvog reda u glumačkom radu na disanju, glasu, govoru i pevanju.

Program glumačke radionice podrazumeva priznate glumačke metode i tehnike – rad na realističkim komadima (drame A. P. Čehova), kao i rad na vokalnoj tehnici na elementima mjuzikla i brehtovskih songova.

– glumačke radionice (rad na psihološkoj radnji, metodi stvaranja lika, euritmija – glas i pokret)
– vokalne radionice (tehnika glasa i govora, disanje)
– rad sa dirigentom (fraziranje i interpretacija, izrađivanje muzičkih numera)
– rad sa rediteljem (izgradnja likova u mjuziklu)
– rad sa korepetitorom
– predavanja o istoriji opere i teatra, razna tematska predavanja
– dramske večeri i koncerti

Za prijavu je potrebno navesti jedan monolog iz drame A.P.Čehova, jedan monolog iz antičke drame, jednu ariju iz mjuzikla i jednu popularnu pesmu po slobodnom izboru.

Donacija iz­no­si 40.000 di­nara i pod­ra­zu­me­va 10 pu­nih pan­si­o­na, tri ra­di­o­ni­ce dnev­no i učešće na kon­cer­ti­ma ko­ji će se od­vi­ja­ti to­kom tra­ja­nja ško­le.

Za stra­ne dr­ža­vlja­ne se pot­pi­su­ju ugo­vo­ri u de­vi­znoj va­lu­ti i iz­nos je 400 € za donaciju.

Donaciju je moguće platiti u ratama do kraja juna 2024. godine.

Formular za glumu preuzmite ovde, a za solo pevanje ovde. Popunjen formular pošaljete na kontakt@moto.org.rs, a broj mesta je ograničen!

Predavači:

Violeta Pančetović Radaković – redovni profesor na FMU u Beogradu
Nataša Jović Trivić – prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu
Dušan Matejić – glumac, docent na FDU u Beogradu
Milan Nedeljković – stalni dirigent Pozorišta na Terazijama
Dragan Stevović – direktor Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu
Natalija Stanković – operski reditelj

Klavirski saradnici:

Dragana Anđelić Bunjac – klavirski saradnik u Operi i teatru Madlenianum
Marko Bogdanović – klavirski saradnik u MŠ „Stanković“, spoljni saradnik na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

Gosti Škole:

Mirjana Vladisavljević – direktorka Balkan tube space
Nebojša Dugalić – prvak Drame Narodnog pozorišta u Beogradu i profesor glume na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu
Aleksandar Kojić – stalni dirigent Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, gostujući dirigent u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i Simfonijskom orkestru RTS-a
Ana Vračarević – operativni trener, sportski učitelj, upoznaće polaznike sa osnovama samoodbrane (Odbrani se – obuči se)
Kika Studio – Beaty special fix make up artist – Upoznaće polaznike sa osnovama scenske šminke