Milivoje Veljić je pijanista i saradnik na katedri za solo pevanje na FMU u Beogradu, gde je diplomirao klavir i doktorirao na katedri za kamernu muziku. Dobitnik je nagrade Fakulteta Jelena Pavlović za najboljeg diplomca. Reprezentovao je Fakultet muzičke umetnosti i učestvovao u otvaranju ISA Festivala u Austriji.

MOTO je moj sveti kutak, mesto u kojem se nikada ne sputavam da mešam posao i zadovoljstvo-baveći se profesijom u umetničkim i edukativnim projektima koji pomeraju granice, u kojima je čast participirati; sa kolegama sa kojima ću, bez izuzetka, uvek rado popiti kafu ili pivo, pritom šireći krug svojih saradnika, poznanika i prijatelja, i to po najboljoj preporuci!