Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, 7.12.2016. održana je koncertna promocija projekta Osnaživanje korisnika za upotrebu servisa „Digitalna Brajeva biblioteka u oblaku“.

Udruženje „Inkluzivna mreža“, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i Centar za asistivne tehnologije AsTeh realizuju projekat pod nazivom OSNAŽIVANJE KORISNIKA ZA UPOTREBU SERVISA „DIGITALNA BRAJEVA BIBLIOTEKA U OBLAKU“, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda.

Kako bi inkluzija u svim segmentima postala efikasna za korisnike i učesnike tog procesa, neophodno je razvijati različite sisteme podrške i uspostaviti efikasnu međuinstitucionalnu saradnju, kao i unaprediti kompetencije zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Dostupnost udžbenika u prilagođenim formatima je jedan od ključnih problema koji je moguće rešiti razvijanjem digitalnih servisa kao što je Brajev oblak i sličnima. O projektu je govorila ispred „Inkluzivne mreže“, Mirjana Mihajlović koordinator projekta i Ivana Perković ispred Fakulteta muzičke umetnosti.

Ispred MOTO-a su učestvovali Mirjana Marjanović- sopran, Uroš Marjanović – gitara, Vladimir Andrić – bariton i Jovana Radovanović – klavir. Izveli su kompozicije Johna Dowlanda, Isaka Albeniza i W.A.Mozarta i ispraćeni burnim aplauzom.