Gudački kvartet u sastavu: Dušica Blaženović – violina, Milica Radosavljević- violina, Sanja Stojanović – viola i Nevena Busarać – violončelo, izvele su Violinistu na krovu Džerija Boka, Počasnicu Mokranjcu Dejana Despića, Grka Zorbu Mikisa Teodorakisa i Etno miks za gudački kvartet u aranžmanu Dušice Blaženović.