Tokom dugogodišnje prakse u oblastima klasične muzike, opere i teatra, uvideli smo potrebu da se pokrenemo na akciju i kroz sjajne profesionalne i prijateljske odnose koje smo stekli, udružimo znanje, iskustvo i energiju. Želimo da kroz spontanost i kreativnost  doprinesemo razvoju tolerancije i ravnopravnosti, pomeramo granice i prezentujemo umetnost na nov i nesvakidašnji način.”

Organizacija „Muzičko opersko teatarska organizacija MOTO“ je nevladina, neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, edukacije i umetničke produkcije.Naša vizija je da klasična muzika, opera i teatar postanu dostupni svim ljudima i budu deo života čoveka u Srbiji. Naša misija je da radom afirmisanih umetnika i promovisanjem mladih umetnika  stvaramo novu publiku i na taj način podižemo kvalitet života.

Posebnu pažnju posvećujemo aktivnostima u radu sa osobama sa invaliditetom, starim i nemoćnim licima, decom bez roditeljskog staranja i drugim grupama koje su zbog svojih zdravstvenih, socijalnih i drugih problema onemogućene da budu kompletno uključene u svakodnevni život.Naše vrednosti su kvalitet, profesionalizam, istrajnost i poštovanje umetnosti. Naši principi su stalno usavršavanje i praćenje savremenih tokova u umetnosti, uz uvažavanje tradicionalnih vrednosti.

Ciljevi

Ciljevi organizacije su ostvarivanje i izvođenje programa iz domena muzičke, teatarske i operske umetnosti, muzička edukacija i promovisanje mladih umetnika promocija srpske i svetske klasične muzike, organizacija i realizacija muzičkih odnosno operskih i teatarskih radionica, stručnih skupova i okruglih stolova, međunarodna saradnja i povezivanje umetnika iz sfere operske umetnosti, izdavanje publikacija iz pomenutih oblasti kao i arhiviranje svih programa koji pripadaju organizaciji.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva MOTO naročito:

1) Vodi računa o nacionalnoj i evropskoj kulturnoj baštini

2) Organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice i druge oblike edukacije u oblasti muzičke, teatarske i operske umetnosti

3) Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na unapređenje muzičke, teatarske i operske umetnosti, a u skladu sa zakonom

4) Organizuje, ostvaruje i izvodi programe u cilju promovisanja i unapređenja kvaliteta muzičke i tetarske umetnosti kod nas

5) Sarađuje sa institucijama i drugim fakultetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave unapređenjem pomenutih umetnosti.

STATUT