O nama

novi-logo

Organizacija „Muzičko opersko teatarska organizacija MOTO“ je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, edukacije i umetničke produkcije.

Naša vizija je da klasična muzika, opera i teatar postanu dostupni svim ljudima i budu deo života čoveka u Srbiji. Naša misija je da radom afirmisanih umetnika, promovisanjem mladih umetnika  stvaramo novu publiku i na taj način podižemo kvalitet života.

Posebnu pažnju posvetićemo aktivnostima u radu sa osobama sa invaliditetom, starim i nemoćnim licima, decom bez roditeljskog staranja i drugim grupama koje su zbog svojih zdravstvenih, socijalnih i drugih problema onemogućene da budu kompletno uključeni u svakodnevni život.

Naše vrednosti su kvalitet, profesionalizam, istrajnost i poštovanje umetnosti.Naši principi su stalno usavršavanje i praćenje savremenih tokova u umetnosti, pritom ne negirajući tradicionalne vrednosti.

STATUT    

UPRAVNO TELO