Opera: Past, Present, Perfect!2022-06-14T16:49:15+02:00

Počeo je međunarodni projekat „Opera: Past, Present, Perfect!“ u okviru Programa Kreativne Evrope-Kultura: Projekti evropske saradnje 2020. Realizacija projekta trajaće od 1. septembra 2020. do 1. februara 2023.godine. Pored Muzičko opersko teatarske organizacije MOTO koja je nosilac projekta, partneri na projektu su Nieuw Geneco iz Amsterdama (Holandija), Young Musician International Association of Georgia iz Tbilisija (Gruzija), Univerzitet Donja Gorica iz Podgorice (Crna Gora) i Malo pozorište „Duško Radović“ iz Beograda (Srbija).

Osnovni cilj ovog projekta je povezivanje i obrazovanje mladih profesionalaca s ciljem uspostavljanja međusektorskog, međunacionalnog i međugeneracijskog dijaloga (između mladih profesionalaca i mentora), saradnje i razmene stručnosti radi (re)pozicioniranja opere kao interdisciplinarne i autentične evropske umetničke forme. Preciznije, cilj je preispitivanje konteksta Opere i njene pozicije u savremenom svetu, sa aktivnostima usmerenim na izgradnju kapaciteta – obuka, obrazovanje i unapređenje kompetencija krajnjih korisnika, koristeći prednosti najsavremenije tehnologije u medijskoj promociji i produkciji (društvene mreže, aplikacije i digitalna scenografija) i sinergiju međugeneracijskog dijaloga.

Jedna od činjenica o današnjem položaju Opere jeste da formalni obrazovni centri često prenebregavaju činjenicu da je Opera zaista interdisciplinarna umetnost, gde je svaki segment podjednako važan. Granice između umetničkih formi su još više izbrisane, a upotrebom novih tehnologija, uključivanjem filma, video striminga i digitalnih tehnika, uz viziju mladog umetnika nove generacije, može se naći novi smisao opere. Projekat će se sprovoditi ne samo u glavnim gradovima i kulturnim centrima zemalja učesnica, već i u manjim opštinama i ruralnim područjima, sa pokušajem demistifikacije opere i klasične muzike kao „elitističke“. Ovakav pristup zasnovan je na prethodnom iskustvu i lekcijama naučenim iz brojnih projekata koje su partnerske organizacije sprovodile na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Specifični ciljevi su: stvoriti jaku mrežu mladih profesionalaca koji su uključeni u proces stvaranja operskih produkcija – vokalni umetnici, instrumentalisti – članovi orkestra, korepetitori, vizuelni umetnici , pozorišni reditelji, kompozitori i scenaristi – u okviru dve letnje škole, u Srbiji i u Gruziji, pružajući im priliku da uče sa vodećim autoritetima iz različitih oblasti, i da im pomogne u potrazi za novim, savremenim kontekstom Opere kao takve.

U okviru projekta biće raspisani Javni pozivi za umetnike, koji će učestvovati u stvaranju novih produkcija, zatim Javni poziv za nova operska dela, kao i open source platforma, koja će se koristiti u svrhu širenja i dubljeg umrežavanja kulturnih aktera.

Otvoreni poziv u okviru projekta “OPERA: PAST, PRESENT, PERFECT” za mlade umetnike i stvaraoce u oblasti opere

Pozivamo sve mlade umetnike koji su zainteresovani da uče, rade i stvaraju u oblasti operske umetnosti, da se prijave do 25. februara 2021.

Od 1. marta 2021. do 1. februara 2023. u okviru projekta „Opera: Past, Present, Perfect!“ održaće se niz radionica, majstorskih kurseva, predavanja, manjih operskih produkcija, javnih časova i koncerata u koje će biti uključeni naši polaznici.

Projekat je podeljen na tri radna modula: Past, Present i Perfect.

1. „Opera Past“

Razgovori sa eminentnim umetnicima i scenskim radnicima o profesiji, profesionalnoj etici, kodeksima ponašanja umetnika, procesu rada i pripremama operske produkcije, teškoćama i uspesima! Otvoren dijalog sa mladim umetnicima!

Razgovore će voditi Dragan Stevović u Pedagoškom muzeju Beograda

2. „Opera Present“

Predavanja, majstorski kursevi, radionice, tribine

1. „Glumačke radionice sa pevačima“
dr um. Srđan Karanović, glumac, vanredni profesor na FDU u Beogradu i Dušan Matejić, glumac i asistent na FDU u Beogradu
2. „Izvođač u praksi“
mr Igor Vlajnić, dirigent (Hrvatska)
3. „Tri veka ruske romanse“
mr Ljudmila Popović, sopran, redovni profesor na FMU u Beogradu
4. „Uvod u režiju muzičkog pozorišta“
Vladan Đurković, reditelj, docent Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, gostujući nastavnik Akademije umjetnosti u Banjoj Luci i direktor Pozorišta lutaka „Pinokio“
5. Sa svetskih scena: Serija radionica u Beogradu
Jagoš Marković, reditelj (Srbija), Srboljub Dinić, dirigent (Srbija-Švajcarska) i gosti iz partnerskih zemalja Holandije, Gruzije i Crne Gore.

3. „Opera Perfect!“

Rad na pet produkcija koje će stvarati polaznici zajedno sa mentorima, učiti, sticati nova iskustva i razmenjivati ideje!
Zvanični dirigent na projektu: Milan Nedeljković, stalni dirigent Pozorišta na Terazijama
Korepetitori: Dragana Anđelić Bunjac, klavirski saradnik u Opera&Theatre Madlenianum
Marko Bogdanović, klavirski saradnik u MŠ „Stanković“, spoljni saradnik na FMU u Beogradu i na Muzičkoj akademiji na Cetinju

Orkestarski saradnici: Magdalena Rančić, kontrabasistkinja i profesor kontrabasa u MŠ Josif Marinković, Julijana Marković, violončelistkinja Beogradske filharmonije i Gorana Ćurgus, solo harfistkinja Orkestra Narodnog pozorišta

Na Konkurs se mogu prijaviti:

PEVAČI, DIRIGENTI, INSTRUMENTALISTI, KOREPETITORI, REDITELJI, KOMPOZITORI do 30 godina starosti.

Kandidati koji prođu selekciju će moći da prate sve aktivnosti i da učestvuju u stvaranju novih produkcija pod mentorstvom naših predavača.
Najuspešniji učesnici će učestvovati u razmeni sa partnerskim organizacijama u Gruziji, Holandiji i Cnoj Gori.
Za prijavu je potrebno predati: biografiju, fotografiju i motivaciono pismo za sve učesnike.
Za pevače – audio snimak 3 arije, a za instrumentaliste i korepetitore – 15audio snimak dve kompozicije po izboru, ukupno do 12 minuta trajanja.
Snimke slati preko platforme wetransfer ili pcloud.

Prijavu poslati na kontakt@moto.org.rs.

Programski direktor: Dr um. Nataša Jović Trivić
Konsultant: Dr um. Violeta Pančetović Radaković
Marketing menadžer: Ivana Kosovac
Organizator: Svetlana Milutinović
Asistent na projektu: Matea Trivić

Opera: Past, Present, Perfect!

  • Period: 01.09.2020 – 01.02.2023.

  • Program Kreativne Evrope

Partneri

  • Nieuw Geneco (Amsterdam)

  • Young Musician International Association of Georgia (Tbilisi)

  • Univerzitet Donja Gorica (Podgorica)

  • Malo pozorište „Duško Radović“

VESTI

PARTNERI

Go to Top