U prostorijama Dečjeg kulturnog centra je počeo inkluzivni projekat pod nazivom „Dar različitosti“ u kojem će učestvovati tinejdžeri sa autizmom, razvojnim poremećajima i tinejdžeri opšte populacije. Cilj ovog projekta je jačanje tolerancije i razumevanja, izjednačavanje vršnjaka, druženje i suzbijanje stigme i diskriminacije kroz umetnost.

U sklopu projekta će raditi Vajarske radionice koju će voditi Ivana Kos, Dramske radionice Milica Stefanović, Muzičke radionice Gorana Ćurgus, Magdalena Rančić i naša koleginica Marija Družijanić, dirigent hora Nebograd.

Završni deo projekta biće predstava, koncert i zajednička skulptura koja će biti izložena na javnoj površini.

Ovaj izvanredni projekat se realizuje u saradnji sa: VIS Nebograd, Dečje srce – Humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPER i Udruženje žrtava nasilja Hajr, a pod pokroviteljstvom Fondacije Trag.

Više o projektu

Dar različitosti je projekat koji se bavi osnaživanjem, motivacijom i integracijom u vršnjačku grupu adolescenata sa autizmom i različitim razvojnim problemima (poput disgrafije, diskalkulije, disleksije, poremećaja pažnje), a kroz grane umetnosti i individualan pristup svakom korisniku. Individualni pristup i uključivanje u proces stvaranja su blagotvorni za decu i omladinu sa autizmom kao i sa različitim razvojnim poremećajima. Ovaj projekat je od izuzetne važnost i za razvoj svakog prosečnog tinejdžera koji će kroz umetničke aktivnosti učiti da poštuje različitost i razvija toleranciju.

Tokom projekta će biti održavane muzičke, dramske i likovne radionice u kojima će mladi imati priliku da zajedničkom stvaralačkom energijom realizuju umetničko delo i kroz umetnost osvaruju svoje snove.

Za kraj projekta su predviđeni koncert, predstava i skulptura koja će biti izložena u javnom prostoru.

Ciljevi projekta su:

1. Stimulisanje motorike, pamćenja, koncentracije, koordinacije pokreta kod dece sa autizmom i razvojnim problemima
2. Socijalizacija dece sa vršnjacima različitih grupa i izjednačavanje mogućnosti
3. Osnaživanje, izgradnja samopouzdanja
4. Usmeravanje korisnika na specifične umetničke grane; otkrivanje ličnih talenata
5. Razvijanje senzibiliteta korisnika za umetnost
6. Razvijanje osećaja korisnosti i pripadnosti kod svih grupa korisnika
7. Sticanje znanja i veština kao i prvih profesionalnih iskustava
8. Prevencija rizičnog ponašanja
9. Poboljšavanje društvenih veza korisnika; širenje kruga poznanika i prijatelja
10. Skretanje pažnje domaće javnosti na osetljive grupe i probleme sa kojima se suočavaju, kao i na njihove potencijale
11. Promena svesti društva prema mladima sa autizmom i različitim razvojnim problemima.