U okviru projekta „Svetlost muzike“ započele su sa radom Radionica za hor i Dramska radionica. Radionicu za hor vodiće narednih meseci dirigent Dijana Cvetković, a Dramsku radionicu glumica Sonja Jauković.