U cilju zaštite vaših ličnih podataka, MOTO je kontrolor podataka. Sve informacije, koje mi čuvamo, a koje vas identifikuju kao pojedinca (vaše „lične informacije”), tretiraćemo kao poverljive (iako zadržavamo pravo da otkrijemo ove informacije u okolnostima koje su navedene u nastavku). Mi ćemo ih čuvati na sigurnom serveru i u potpunosti ćemo poštovati sve važeće zakone o zaštiti podataka i potrošača.

Koje lične podatke prikupljamo?

Mi pratimo aktivnost na sajtu www.moto.org.rs i uzimamo informacije od posetilaca koje će nam pomoći da poboljšamo kvalitet naših usluga.

Možemo prikupiti informacije o tome kako vi koristite veb-sajt www.moto.org.rs (Informacije o korisniku), uključujući:

 • gde se nalazite na internetu (npr. URL sakogstedošli, IP adresu, vrste domena kao što su .rs i .com),
 • koji je vaš pregledač,
 • pozivni broj zemlje i telefona gde se nalazi vaš računar,
 • stranice našeg veb-sajta koje su pregledane tokom vaše posete,
 • bilo koji pojam za pretraživanje koji ste uneli na našem veb-sajtu.

Kada vi imate interakciju sa našim veb-sajtom mi tada automatski prikupljamo Informacije o korisniku koristeći kolačiće (vidite našu Politiku kolačića), [serverlogs] i druge slične tehnologije. Prikupljamo informacije o korisnicima tamo gde je to neophodno za naše legitimne interese u cilju razvijanja sajta i gde vaši interesi i osnovna prava ne prevazilaze te interese.

Za šta koristimo vaše lične podatke?

Vaše podatke koristimo samo u sledeće svrhe:

 • statističke ili istraživačke svrhe kako bismo unapredili sajt moto.org.rs i usluge koje se pružaju vama,
 • administriranje sajta

Ako moramo da koristimo vaše lične podatke za bilo koju svrhu koja nije u vezi sa onima opisanim u ovoj Politici privatnosti, mi ćemo vas obavestiti i objasniti pravnu osnovu koja nam omogućava da to učinimo.

Deljenje vaših ličnih podataka

Ni sa jednom kompanijom mi nećemo deliti vaše lične podatke radi slanja pošte ili u svrhu marketinga. Međutim, morate biti svesni da, ako nam policija ili neki drugi regulatorni ili državni organ zatraži da dostavimo vaše lične podatke i / ili informacije o korisniku, mi imamo pravo to da uradimo i možda ćemo biti u obavezi da to i učinimo.

Mi ne prenosimo podatke izvan EEZ i nećemo prenositi vaše lične podatke u zemlje za koje se smatra da ne pružaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka od strane Evropske komisije.

Održavanje ličnih informacija

Vaše lične podatke zadržaćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno da bi smo ispunili ciljeve zbog kojih smoih prikupili, uključujući i za potrebe ispunjavanja zakonskih, računovodstvenih ili izveštajnih potreba. Da bi smo utvrdili odgovarajući period za čuvanje ličnih informacija, razmatramo količinu, prirodu i osetljivost tih informacija, potencijalni rizik od povrede zbog neovlašćenog korišćenja ili otkrivanja vaših ličnih podataka kao i da li možemo da ostvarimo te svrhe na drugi način.

Vaša zakonska prava

Imate pravo da:

 • zatražite pristup vašim ličnim podacima (poznatije kao „zahtev za pristup svojim ličnim podacima”). Ovo vam omogućava da dobijete kopiju ličnih podataka koje držimo o vama i da proverite da li ih zakonito obrađujemo.
 • zatražite ispravku nepotpunih ili netačnih ličnih podataka koje imamo o vama.
 • zatražite brisanje vaših ličnih podataka. To vam omogućava da zatražite od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke kada ne postoji dobar razlog da nastavimo da ih obrađujemo.
 • uložite prigovor na obradu vašihličnih podataka tamo gde se oslanjamo na legitiman interes,a postoji nešto u vašoj konkretnoj situaciji, zbog čega vi želite da se suprotstavite obradi po toj osnovi, jer smatrate da to utiče na vaša osnovna prava i slobode. Takođe imate pravo da uložite prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.
 • zatražite ograničenje obrade vašihličnih podataka. Ovo vam omogućava da zatražite od nas da obustavimo obradu vaših ličnih podataka u sledećim scenarijima: (a) ako želite da utvrdimo tačnost informacija; (b) kada je naša upotreba informacija nezakonita, ali ne želite da ih obrišemo; (c) kada je vama potrebno da čuvamo podatke čak iako nama nisu više potrebni, ukoliko je vama to potrebno za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih tužbi; ili (d) ste se usprotivili našem korišćenju vaših podataka, ali mi moramo da proverimo da li imamo preovlađujuće legitimne osnove za njegovo korišćenje.
 • zahtevate prenos vaših ličnih podataka vama ili trećoj strani. Mi ćemo vama ili trećoj strani, koju ste vi izabrali, dati vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajenom, mašinski čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na automatizovane informacije za koje ste prvobitno dali nama saglasnost da ih koristimo ili gde smo koristili informacije da bismo izvršili ugovor sa vama.
 • povučete pristanak u bilo kom trenutku kada se mi oslanjamo na pristanak na obradu vaših ličnih podataka. Međutim, to neće uticati na zakonitost bilo koje obrade izvršene pre nego što povučete vašu saglasnost.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezisa ovom Politikom privatnosti ili želite da ostvarite bilo koja od gore navedenih prava, možete nas kontaktirati na e-mail adresu: kontakt@moto.org.rs.