Za muzičare sa apsolutnim sluhom i senzitivnošću iznad prosečne, svaki nastup pred publikom je lekcija i pokušaj da se suoči sa velikim prethodnicima i samim sobom.

Na 12. Međunarodnom muzičkom festivalu ’Šopen i njegova Evropa’ posmatramo umetnike tokom njihovih priprema za nastup. Postajemo deo probe u kojoj se muzičari približavaju umetničkom savršenstvu, uživajući u svakoj muzičkoj frazi koju izvode.

Vreme i mesto projekcije: 9. maj u 22:00h, Dom omladine Beograda