Gradska organizacija slepih Beograda je dodellia Posebno priznanje našoj organizaciji za pokazano razumevanje i pruženu pomoć za sprovođenje aktivnosti i unapređenje života i rada slepih i slabovidih Beograda u 2015. godini.

Priznanje je uručeno na Sretenjskoj akademiji koja je povodom 70 godina rada organizacije održana u prostorijama organizacije u Jevrejskoj ulici broj 24.

Zahvaljujući se, predsedavajući MOTO-a Dragan Stevović je istakao da prvi projekat koji je naša organizacija dobila od osnivanja – „Svetlost muzike“ predstavlja baš inkluziju slepih i slabovidih muzičara i da realizacija projekta počinje u martu mesecu 2016. godine.