U Domu kulture Studentski grad je održana promocija projekta „Opera: Past, Present, Perfect!“ kao i upoznavanje i potpisivanje ugovora sa našim polaznicima.

Projekat su predstavili članovi Autorskog tima: dr um.Nataša Jović Trivić, mr Gorana Ćurgus, dr um. Violeta Pančetović Radaković, Ivana Kosovac, Dragan Stevović i Matea Trivić.

U prvom delu prezentacije je bilo govora o nastajanju projekta, ciljevima, aktivnostima i načinu rada koji nas očekuju u naredne dve godine. Ukratko smo predstavili i naše partnere i mogućnosti koje nam se otvaraju.

U drugom delu susreta, gosti su bili predavači koji će učestvovati u projektu: prof.mr Katarina Jovanović, prof.dr Borislav Čičovački i Maestro Milan Nedeljković. Razmenili su sa nama svoja razmišljanja i ideje, govorili o značaju projekta i pozvali na otvoren dijalog i saradnju.