Ideja za ovaj projekat proistekla je iz zajedničke želje konzorcijuma da kroz  ekspertizu i metodologiju oživi interesovanje za operu, uz traganje za novim znanjem i praksom. Da bi operski žanr inspirisao novu publiku, mora se udaljiti od elitističkih narativa i ciljeva, a takođe I osmisliti novi pristup publici.

Glavni cilj ove akcije bio je izgradnja snažne međunarodne, međugeneracijske i interdisciplinarne mreže umetnika koji učestvuju i internacionalizaciji njihovih karijera.

Ciljevi projekta i rezultirajuće aktivnosti bili su u skladu sa ciljevima navedenim u pozivu Kreativna Evropa, kao što su jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora za transnacionalno i međunarodno delovanje i doprinos transnacionalnom prometu kulturnih i kreativnih dela, umetnika i zaposlenih u kulturi.

 Većina aktivnosti zasnivala se na transnacionalnoj mobilnosti i međunarodnoj saradnji, umetničkoj produkciji i u prenošenju znanja, sa namerom da se stvori jaka mreža mladih profesionalaca uključenih u proces stvaranja operskih produkcija – vokalnih umetnika, instrumentalista – orkestra, studenata umetnosti angažovanih na vizuelnom identitetu Opere kroz sve scene, pozorišnih reditelja, kompozitora i libretista – u okviru dve letnje škole, u Srbiji i Gruziji, pružajući im priliku da uče sa vodećim autoritetima iz različitih oblasti (vokalne radionice, orkestar, dirigovanje, komponovanje, režija, vizuelni identitet) kao i da ih podrži u potrazi za novim, savremenim kontekstom Opere kao takve. Između ostalog, cilje je bio pomoći mladim izvođačima (vokalnim i instrumentalnim izvođačima, dirigentima) da premoste jaz između formalnog obrazovanja i scenskog iskustva. Pored unapređenja visoko profilisanih umetničkih veština, fokus je bio na interdisciplinarnom pristupu Operi, gde je svaki segment podjednako važan.

Rezultati i naučene lekcije

Dve međunarodne letnje akademije u Srbiji i Gruziji uključile su preko 250 učesnika – mladih profesionalaca i stručnjaka iz sve četiri zemlje učesnice, ali i iz pridruženih zemalja (iz regiona Zapadnog Balkana) koji su učestvovali na seminarima, debatama i okruglim stolovima. Šest novih operskih produkcija su kreirali, producirali i izveli u potpunosti mladi profesionalci i studenti koji su izabrani kao glavni korisnici tokom javnog poziva na početku projekta. Tokom projekata nastalo je još deset dela (instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih).

Rezultati uključuju: performanse, ture, vizuelno stvaralaštvo, izložbe, radionice i majstorske kurseve, okrugle stolove/panel razgovore i on-line platformu Portoopera; dva festivala i pet konferencija, gostovanja na više festivala i vebinara.

Mladi profesionalci pevači, instrumentalisti i klavirski korepetitori, kompozitori, studenti dirigovanja i pozorišne režije i studenti vizuelne umetnosti unapredili su svoje specifične veštine i proširili svoja znanja o Operi uopšte, na način koji im je pomogao da identifikuju svoje uloge u Operi. kuće i produkcije, da jačaju svoje umetničke ličnosti i budu sigurniji u stvaranju sopstvenih karijera, kao i da uspostavljaju bližu povezanost jedni sa drugima kao neodvojivi faktori opere, kroz praktičan rad, probe, majstorske kurseve, debate, performanse i turneje. Profesionalci i tutori iz oblasti vokalnog i instrumentalnog izvođenja, dirigovanja, komponovanja, te pozorišne režije i vizuelne umetnosti otkrili su nove perspektive u performansu i nastavi, razmenili svoja iskustva u podučavanju studenata, unapredili sopstveni umetnički izraz kroz prenošenje znanja i međugeneracijski dijalog. Kompozitori i libretisti (scenaristi) bili su motivisani i podstaknuti da pišu nova operska dela, kao i da se bave drugim muzičko-scenskim delima. Korisnici su dobili priliku da predstave svoj rad na transnacionalnom i međunarodnom planu.

Praksa, metode i znanja prikupljena tokom ovog projekta, oblikovali su dvodnevni seminar: Budućnost opere: izazovi i rešenja u muzičkoj pedagogiji, koji su postali deo nastavnog plana i programa u okviru Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Uz podršku i organizaciju Zavoda, ovaj seminar doprinosi jačanju kapaciteta muzičkih pedagoga u Srbiji i regionu.

Hibridni događaj – konferencija: Muzika i novo normalno – sa osvrtom na post-kovid realnost, uključio je veliki broj domaćih i međunarodnih umetnika kao učesnika. Kulturnim radnicima su predstavljena rešenja i primeri dobre prakse koji su uspostavljeni tokom ovog projekta.

Ostvarili smo izgradnju kapaciteta na više nivoa I u različitim oblastima, kao umetnici (pojedinci) i kao producenti i organizatori u kulturi (organizacije)

Umetnički, ovaj projekat je pomogao svim svojim korisnicima da prošire znanja – posebno u onim oblastima koje nisu prvenstveno bile njihove – da razmišljaju međusektorsko i multidisciplinarno. Naše organizacije su izgradile svoje reference, proširile mrežu saradnika, partnera i finansijera, kao i bolju konekciju sa publikom.

 Zbog otežavajućih okolnosti koje je donela pandemija COVID-a 19, mnoge projektne aktivnosti su održane onlajn, što nam je pomoglo da ojačamo naše kompetencije sa digitalnim alatima i organizacijom onlajn i hibridnih događaja.