MOTO je započeo saradnju sa Udruženjem Inkluzivna mreža čiji je cilj inkluzija, informisanje i edukacija pripadnika manjinskih grupa i senzibilizacija šire društvene zajednice. Kroz projekat „Digitalna Brajev muzička biblioteka“ pomogli su nam da obezbedimo note na Brajevom pismu i na taj način olakšamo rad i pripremu budućih koncerata.