Slobodan Milivojević se aktivno bavi izvođaštvom i pedagoškim radom. Učestvovao je na mnogim festivalima i bio član žirija na najznačajnijim gitarskim takmičenjima u zemlji i regionu. Ostvario je niz solističkih koncerata i resitala. Usavršavao se na Indiana State University u Americi i doktorirao gitaru na FMU u Beogradu.

U MOTO-u svi članovi svojom voljom, znanjem i energijom doprinose da kultura i umetnost nađu mesto koje im pripada u današnjoj Srbiji, u isto vreme motivišući i mene da doprinesem koliko god mogu ovom, pre svega, humanom cilju!