Sr­đan Ka­ra­no­vić je docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je diplomirao i doktorirao glumu. Pored uloga u pozorištu i filmu, radio je na sinhronizaciji animiranih filmova i vodio kvizove i emisije na TV-u. Dobitnik je Srebrne medalje Univerziteta umetnosti za uspešan i predan umetnički i stručni rad na FDU.

Za mene je članstvo u MOTO-u svojevrsna privilegija i odlična prilika da se sretnem i sarađujem na sceni sa umetnicima različitih profila i na taj način učim, razvijam i obogaćujem svoje iskustvo. Taj naizgled „spoj nespojivog“ u MOTO-u zapravo funkcioniše uz odlične umetničke rezultate praćene prijatnom radnom atmosferom koja se ne sreće često na drugim mestima na kojima sam radio.”