Saradnja sa Udruženjem za podršku inkluziji manjinskih grupa – Inkluzivna mreža

MOTO je započeo saradnju sa Udruženjem Inkluzivna mreža čiji je [...]