Na konferenciji „Citizens & Culture: Fuse. Transform. Revive!“ u okviru EU programa “Evropa za građane i građanke“, koja je održana u Plovdivu- Bugarska, članica autorskog MOTO tima Gorana Ćurgus je učestvovala sa još 16 predstavnika organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i kulturnih, obrazovnih i naučnih institucija iz Srbije.

Na regionalnoj konferenciji je promovisana saradnja Plovdiva kao evropske prestonice kulture 2019. godine i Novog Sada kao evropske prestonice kulture 2021. godine, a takođe i sam program „Evropa za građane i građanke“. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa uspešnim projektima u oblasti kulture u okviru ovog programa i razmene ideje za buduće projektne predloge sa potencijalnim partnerima iz Srbije i Bugarske, da otvore dijalog o iskustvima, potrebama i mogućnostima organizacija civilnog sektora i saradnji sa javnim sektorom.

Zahvaljujemo Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvu kulture Republike Bugarske na ukazanom poverenju.