Violeta Pančetović Radaković je vanredni profesor na Katedri za solo pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Diplomirala je i magistrirala solo pevanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, usavršavala se na „Accademia Verdiana“ i „Accademia di Canto Domenico Alaleona“ u Italiji. Nastupala je sa Beogradskom filharmonijom, Orkestrom Opere Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Orkestrom umetničkog ansambla „Stanislav Binički“, Filharmonijom mladih, Niškim simfonijskim orkestrom, Mandolinskim orkestrom grada Skoplja.

Ova organizacija me je motivisala da mladim umetnicima istaknem sve vrednosti savremene vokalne pedagogije i promovišem dobru komunikaciju sa svim činiocima ove umetničke discipline, pružajući im mogućnost afirmacije i ulazak u svet pevačkog profesionalizma.