Sto godina od kraja Prvog svetskog rata, kada nema više preživelih ratnika, ostaje muzika i pesme koje su tokom rata pevali i svirali, pesme oslobodilačke, ratne, ljubavne i setne. Tokom rata su se stvarale nove ljubavi, stare ljubavi živele putem pisama, a muzika i pesme su uvek bile njihov najvažniji deo.

Neke od ovih pesama zvuče kao opomena, neke od njih nose duboku patnju i tugu zbog osakaćenih života i zgažene mladosti, ali sve potvrđuju vitalnost jednog naroda da i u bezizlazu opstane, njegovu sposobnost da za otadžbinu gine i peva, da voli, raduje se, čezne i nada se.

Na programu tri koncerta u Rijeci, Puli i Moravicama su izvedene pesme srpskih kompozitora koje su nastajale tokom rata na frontu ili u zemlji, pesme koje su stvarali vojnici i kojima su autori nepoznati a koje se i danas pevaju i postale se važan deo srpskog nasleđa.

Naši članovi Nataša Rašić, mecosopran i Milivoje Veljić klavir, su održali koncerte u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Rijeci, Srpskom kulturnom centru u Puli i u Domu kulture u Moravicama.

Pred mnogobrojnom publikom, Srbima koji žive u Istri kao i lokalnim stanovništvom koje je imalo priliku da se upozna sa srpskom istorijom i tradicijom, umetnici su svojim nastupom, pesmama i pričama koje su izveli, izazvali buru emocija kod publike i ispraćeni su dugotrajnim aplauzima.

Domaćini našim umetnicima su bili Generalni konzul Republike Srbije gospodin Goran Petović, konzul gospodin Vladimir Marjanović iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Rijeci, gospodin Milan Rašula iz Srpskog kulturnog centra u Puli.

Prvi put su umetnici iz Srbije gostovali u Moravicama što je bilo od posebnog značaja u jedinom većinski srpskom u Hrvatskoj i jednom od retkih koje su zaobišle strahote rata devedesetih godina. Domaćini u Moravicama su bili Zamenik županagospodin Petar Mamula, zamenici gradonačelnika grada Vrbovsko gospođa Anđelka Mamula i gospodin Borivoj Dokmanović, predsednik mesne zajednice Milan Vukelić i arhimandrit manastira Gomirje Mihailo Vukčević.

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije, Kancelarija za saradanju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Vest iz lokalnih medija:

http://www.regionalexpress.hr/site/more/k
https://www.glasistre.hr/kultura/koncert-i-dokumentarac-u-skuc-u-574587?
​https://www.facebook.com/milan.rasula.3/posts/2052958328106040?