Završen je projekat “Muzika prirode” pod pokroviteljstvom Kancelarije za mlade grada Beograda.

Glavna ideja ovog projekta je buđenje ekološke svesti kod mladih, u kojoj je klasična muzika glavno sredstvo prenošenja poruke. Projektom su uključeni mladi umetnici koji su  kroz koncerte, aktivne razgovore i vršnjačku edukaciju radili na jačanju ekološke i kulturne svesti.

Članovi MOTO-a, mladi umetnici koji su prvi put učestvovali u ovakvom obliku predstavljanja, su stekli nove veštine u koje spadaju vršnjačka edukacija, zatim društveni aktivizam kroz umetnost, kao i mogućnost nastupanja pred mladom publikom što podrazumeva, kako ličnu afirmaciju tako i afirmaciju umetničke muzike. Drugim rečima, mladi umetnici kroz ovakav rad imaju mogućnost da edukuju i stvaraju svoju buduću publiku.

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa, pre svega, umetničkom muzikom koju nemaju mogućnosti često da čuju. Uočili su da je ova vrsta umetnosti zanimljiva i atraktivna, kako je do sad nisu smatrali.  Sa druge strane, otvorili smo niz diskusija o ekologiji i razmenili vrlo važne stavove i motivisali ih na istraživanja o ovoj važnoj temi.

Kroz anonimno anketiranje učenika, na kraju projekta, dobili smo izuzetno pozitivne odgovore o ovom načinu edukacije.

Flajer