Željko Jovanović je urednik fotografije u listu „Politika“. Snimao je najraznovrsnije događaje, a posebnu pažnju posvećuje fotografskom beleženju kulturnog života, umetničkog stvaralaštva i kulturno-istorijske baštine. Objavio je više desetina hiljada fotografija i stotine naslovnih strana u mnogim domaćim i stranim novinama i časopisima, umetničkim, reklamnim, poslovnim, naučnim i drugim publikacijama. Član je i jedan od osnivača Udruženja fotoreportera Srbije (UFOS). Nagrađivan je na međunarodnim i domaćim konkursima i izložbama fotografija.

Prisustvovati umetničkom činu je je pravo bogatstvo i istinsko zadovoljstvo. Biti deo nastojanja vrhunskih, posvećenih i vrednih stvaralaca, da umetnost postane deo života svih, posebno mladih osetljivih i manjinskih grupa ogromna je privilegija.Verujem da fotografijom, osnovnim vidom savremene komunikacije, pomažem da plemeniti ciljevi organizacije MOTO budu ostvareni.