Unija organizacija Srbije (USOP)  koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om trenutno sprovodi nekoliko projekata koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života ljudi koji živesa HIV-om i AIDS-om u Srbiji. USOP je ujedinio organizacije u savez kako bi se učvrstile pozicije svih udruženja građana u odgovoru na HIV epidemiju i kako bi se osobe zaražene ovim virusom osnažile da se aktivnije uključe u rešavanju problema na polju zaštite ali i prevencije HIV-a.

MOTO je prepoznat kao organizacija koja svojim aktivnostima i vidljivošću doprinosi podizanju svesti, sagledavanju poštovanja ljudskih prava osoba koje žive sa HIV/AIDS-om u Srbiji i njihovkvalitetniji život bez stigme i diskriminacije. Veliki zadatak koji MOTO ima je rad na prevenciji i edukaciji mladih kroz umetnost.