Europe connected2021-08-30T09:42:40+02:00

Od 24. do 28. avgusta 2021. godine u Bosilegradu je održana Međunarodna konferencija „Europe Connected“, pod pokroviteljstvom Evropske komisije, u okviru programa „Evropa za građane i građanke“, koji vodi Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizuelne i kulturne politike EACEA.

Tokom petodnevne konferencije mladi korisnici, između 15 i 20 godina, imali su priliku da uživaju u raznovrsnom programu koji su im pripremili MOTO, kao vodeća organizacija, i partnerske organizacije: Srpski kulturni centar „Danilo Kiš“ i Andragoški Zavod Ljudska Univerza Velenje iz Slovenije, kao i Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education i Kulturni centar „Bratstvo 1869“ iz Bugarske.

Cilj projekta je bio da motivišemo mlade da kroz niz predavanja, radionica i edukativnih performansa, razvijaju toleranciju i bore se sa predrasudama. Partnerske organizacije su pripremile predavanja na temu nekih od osnovnih principa evropske unije: sloboda, demokratija, poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, migracije i stigmatizam, integracija osetljivih grupa i evroskepticizam.

Pored teoretskog dela projekta, raritet je bio izvođenje prve srpske opere “Na uranku” Stanislava Biničkog po libretu Branislava Nušića, što je ujedno bilo i prvi put da je u Bosilegradu izvedeno jedno opersko delo, a u izvođenju mladih operskih umetnika na putu afirmacije. Koncert “Magija crtana muzikom” je bio deo programa za najmlađe. Umetnički program je istovremeno prikaz visokih vrednosti koje želimo da promovišemo širokoj publici u ruralnim sredinama i približimo im umetničku muziku na njima prijemčiv način.

Koncertom pod nazivom “Impresije iz Bugarske” u izvođenju Folklorno umetničkog ansambla iz Ćustendila smo završili projekat “Europe connected”, a mural na temu različitosti koji su oslikali učesnici ostaje kao uspomena i podsetnik na značaj jednakosti, tolerancije i razumevanja.

VESTI

PROJEKAT SU PODRŽALI

Go to Top