Imamo čast i zadovoljstvo da objavimo da su značaj našeg projekta „Dar različitosti“, prepoznali iz Eurobanke Srbija i uključili se sa donacijom kojom će biti nabavljena neophodna oprema za rad.