Dragan Stevović je direktor Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu gde redovno priprema i vodi programe posvećene našim operskim umetnicima, inicijator je i priređivač edicije audio kompakt diskova „Iz riznice Opere Narodnog pozorišta“, sa snimcima starih predstava. Autor je feljtona o našim vrhunskim operskim umetnicima. Diplomirao je na Filološkom fakultetu na katedri za jugoslovensku književnost i srpski jezik. Bio je profesor srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji. U Muzeju Narodnog pozorišta redovno organizuje koncerte na kojima se predstavljaju mladi operski pevači i drugi muzički umetnici i mini operske koncerte za inostrane turiste. Godinama priprema titlove prevoda operskih libreta i emituje ih tokom predstava Narodnog pozorišta i Opere i teatra „Madlenianum“.