Magdalena Rančić je kontrabasistkinja, profesorka kontrabasa, kamerni i orkestarski muzičar. Konstantno teži upoznavanju i uvođenju novih metoda u pristupu podučavanja muzike. Bila je član Beogradske Filharmonije, Simfonijskog orkestra RTS-a, Internacionalnog orkestra festivala “Luci alla ribalta”, sarađuje sa orkestrom “Camerata Serbica”. Diplomirala je na FMU u Beogradu, usavršavala se na akademiji Santa Cecilia u Rimu.

MOTO daje mogućnost da se muzikom bavim na nekonvencionalan način, što mi pruža osećaj slobode, sreće i zadovoljstva.