Nataša Jović Trivić je mecosopran, prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pored operskog neguje koncertni i kamerni repertoar, učestvovala je u izvođenju velikog broja vokalno-instrumentalnih dela, kao i premijernih izvođenja kompozicija savremenih autora. Sarađivala je sa najpoznatijim ansamblima u zemlji, a gostovala u mnogim zemljama izvan Srbije.