U prostorijama partnerske organizacije IAN, u nedelju 12. marta, održan je prvi sastanak članova MOTO-a sa kolegama slepim i slabovidim muzičarima. Cilj projekta je inkluzija i afirmisanje slepih i slabovidih muzičara, kao i skretanje pažnje javnosti na njihov rad.

Nastup muzičara u kamernom orkestru podrazumeva jednakost i individualnost muzičara, a ovim projektom pokazali bismo da slepi i slabovidi muzičari imaju iste mogućnosti i prava na umetnički angažman i na taj način se borimo protiv stigme i neravnopravnosti.

Želimo da naše slepe i slabovide kolege osnažimo ka samostalnom delovanju u izgradnji svog statusa umetnika, da im pomognemo da uspostave kontakte sa većim krugom muzičara, da se predstave široj javnosti, kao i da, kroz članstvo u „Moto”-u svojim iskustvom budu nosioci i supervizori budućih projekata koji će se baviti izgrađivanjem inkluzivnog i pravednog društva kroz kulturu.