Pozivamo Vas ispred Muzičko opersko teatarske organizacije MOTO i Doma kulture Studentski grad  na Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Od takmičenja do profesionalne scene“ koja će se održati 28. i 29. oktobra 2023. godine u Domu kulture Studentski grad.

Na Konferenciji će učestvovati eminentni pedagozi i izvođači iz zemlje i regiona, a govoriće se o značaju muzičkih takmičenjima za razvoj mladih umetnika i aktuelnim problemima sa kojima se susreću, učenici, nastavnici, ali i organizatori.

Cilj skupa:
Uključivanje relevantnih subjekata – izvođača i pedagoga – u oblasti klasične muzike i opere u regionu, u dijalog, razmenu veština i primera dobre prakse i dalje umrežavanje, radi podizanja kompetencija i stvaranja čvršće mreže kulturnih subjekata na tlu Zapadnog Balkana i prolazak kroz tranzicioni proces u kulturi. Uzajamna podrška u traženju uspešne metodologije i alata. Umrežavanje radi boljeg uticaja na formiranje uspešnih obrazovnih i kulturnih politika u regionu.

Tema skupa:

1. Koliko su takmičenja važna za stvaranje zdravih kriterijuma u savremenoj izvođačkoj praksi 2. Problemi osavremenjivanja pristupa u muzičkoj nastavi i značaj kompeticije kod učenika 3. Izazovi i teškoće za organizatora takmičenja, podrška lokalnih zajednica 4. Priprema učenika u nižim i srednjim muzičkim školama za nastupe na takmičenjima 5. Ocenjivanje i standardi na takmičenjima 6. Klasifikacija takmičenja 7. Nagrade, očekivanja i kritika 8. Međunarodna takmičenja i značaj učestvovanja za razvoj profesionalne karijere

Stručni skup je odobren od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ZUOV, kao oblik stručnog usavršavanja. Kod odobrenog skupa je 1033, a više detalja možete pogledati na sledećem linku: Завод за унапређивање образовања и васпитања (https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1033)

Iznos koje je potrebno uplatiti za učešće na konferenciji je 3.000 dinara

Prijave možete poslati na adresu kontakt@moto.org.rs do 25. oktobra.

S poštovanjem,
MOTO i DKSG