U nedelju, 7. februara 2016. godine u prostorijama Ordinacije Median održan je prvi trening članova MOTO-a za rad sa osobama iz osetljivih grupa kroz nekoliko predavanja i radionica:

Prof. dr Vladimir Jović, psihijatar i psihoanalitičar: „Dehumanizacija – obuhvatni teorijski koncept rada IAN-a“.

Violeta Anđelković, psiholog i psihodramski psihoterapeut: „Mehanizmi zaštite ljudskih prava“

Nataša Cvetković Jović, psiholog i psihoanalitičar: „Organizovanje servisa i aktivno uključenje korisnika – oblast mentalno zdravlje“

Biljana Petrović, specijalni pedagog i psihodramski psihoterapetut: „Rad sa migrantima – iskustva sa terena“.

Članovi MOTO-a su radili u parovima, malim grupama, postavljali pitanja i aktivno učestvovali u diskusiji. Ovaj trening je po opštem utisku bio veoma koristan i dogovoreno je da se saradnja nastavi.