„Sedmi čas“ u Arhitektonsko tehničkoj školi

„Sedmi čas“ u Arhitektonsko tehničkoj školi

„Sedmi čas“ u Arhitektonsko tehničkoj školi

Arhitektonsko tehničkoj školi je održana predstava „Sedmi čas“ u saradnji sa Ministarstvom za evropeske integracije republike Srbije i Gradskom opštinom Vračar.

Predstava „Sedmi čas“ govori o razmišljanjima mladih o Evropskoj uniji, dilemama za ostanak ili odlazak, o mitovima i predrasudama koje mladi imaju o Evropskoj uniji, a na duhovit i atraktivan način, jezikom tinejdžera.

Učenici su sa velikom pažnjom pratili predstavu i nakon predstave izuzetno aktivno učastvovali u debati i raspravljali o pitanjima koja su deo njihove svakodnevnice.

Autor teksta je Nina Džuver, reditelj Vladan Đurković, a mladi glumci su: Vlada Paprić, Jovana Misailović, Janko Kovačević, Teodora Gavrilović, Ida Urošević i Milan Vasiljević. Debatu je vodila Milica Stefanović.