U godini iza nas, osnovali smo MOTO, sa idejom da klasična muzika, opera i teatar postanu dostupni svim ljudima i budu deo života čoveka u Srbiji. U prvim mesecima našeg angažovanja, ostvarili smo saradnju sa NVO IAN, Asocijacijom ŽENA PLUS, Gradskom organizacijom slepih Beograda, dobili podršku od Gradske opštine Rakovica gde će se odvijati veliki broj naših projekata.

Od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja nam je odobren projekat „Svetlost muzike“ u kom ćemo raditi na inkluziji i afirmisanju slabovidih i slepih muzičara.

Verujemo da ćemo u sledećoj godini realizovati naše programe u kojima ćemo dati doprinos unapređivanju umetnosti kod nas, kao i podizanju kvaliteta života.

Našoj publici i saradnicima, želimo srećnu i uspešnu Novu godinu, mnogo radosti i uživanja uz klasičnu muziku, operu i teatar!

Vaš MOTO