Sve­tla­na Delibašić-Mi­lu­ti­no­vić je organizator u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao fotograf radila je u eminentnoj novinskoj kući “Politika”. Bavi se koordinacijom i produkcijom kulturnih i tribinskih dešavanja, učestvuje u izradi velikog broja socijalno afirmativnih projekata. Zagovornik je rodne ravnopravnosti i pokretač više projekta koji su imali za cilj unapređivanje opšteg položaja insuficijentnih socijalnih grupa.