Pozivamo sve mlade umetnike zainteresovane da uče, rade i stvaraju u oblasti operske umetnosti da se prijave na otvoreni poziv Muzičko opersko teatarske organizacije MOTO.

Datum objave: 28. decembar 2020.
Datum isteka roka za prijavljivanje: 25. februar 2021.
Rezultati selekcije: 1. mart 2021.

U okviru projekta „Opera: Past, Present, Perfect!“, pod pokroviteljstvom programa Kreativna Evropa, MOTO raspisuje Konkurs za mlade operske umetnike i one koji to žele da postanu – pevače, dirigente, instrumentaliste, korepetitore, kompozitore i reditelje do 30 godina starosti. U naredne dve godine mladim umetnicima se nudi prilika da se besplatno usavršavaju kroz rad sa vrhunskim stručnjacima, umetnicima i profesionalcima iz zemlje i inostranstva, na različitim vrstama predavanja, majstorskih kurseva, radionica, operskim produkcijama i javnim predstavljanjima.

Predmet Konkursa je edukacija i umrežavanje mladih profesionalaca sa ciljem uspostavljanja međusektorskog, međunacionalnog i međugeneracijskog dijaloga, saradnje i razmene stručnosti radi (re)pozicioniranja opere kao interdisciplinarne i autentične evropske umetničke forme.

Opšti cilj Konkursa je afirmisanje operske umetnosti kroz preispitavanje konteksta Opere i njene pozicije u savremenom svetu, sa aktivnostima usmerenim na izgradnju kapaciteta – obuka, obrazovanje i unapređenje kompetencija krajnjih korisnika, uz korišćenje prednosti najsavremenijih tehnologija u medijskoj promociji i produkciji, kao i sinergije međugeneracijskog dijaloga.

Specifični ciljevi Konkursa su stvaranje jake mreže mladih profesionalaca koji su uključeni u proces stvaranja operskih produkcija (vokalni umetnici, instrumentalisti – članovi orkestra, korepetitori, vizuelni umetnici, pozorišni reditelji, kompozitori i scenaristi) pružajući im priliku da uče sa vodećim autoritetima iz različitih oblasti, u potrazi za novim, savremenim kontekstom Opere kao takve.

Detalje i uslove Konkursa možete pogledati OVDE.